Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sesija un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta seminārs.

Biotautsaimniecība. Dabas resursi un to izmantošanas iespējas.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv