Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

16.martā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sēde notika Zemkopības ministrijā par DABAS RESURSU EFEKTĪVAS UN ILGTSPĒJĪGAS IZMANTOŠANAS IESPĒJA.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Klimata pārmaiņu politiskais ietvars – ierobežojumi un iespējas.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Zemes kā galvenā dabas resursa potenciāls un tā efektīvas izmantošanas iespējas Latvijā.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas un Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas izpilddirektors Kristaps Klauss iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Kokrūpniecība kā Latvijas ekonomikas balsts.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv