Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Izglītības un zinātnes ministrija(IZM) iepazīstināja deputātus ar kopējo vispārējo ieskatu ieguldījumu apjomā pētniecībā, attīstībā un IZM izvirzītajiem mērķiem, par struktūrfondu un citu starptautisko finansējumu iespējām pētniecībā, kā arī par aktuālo situāciju valsts budžeta finansējuma pieauguma jautājumos. Galvenie secinājumi:

1.Nepieciešama apņemšanās stimulēt ekonomikas un reāli ieguldījumi P&A (paaugstināt valsts ieguldījumu P&A);

2.Nepieciešams paaugstināt kapacitāti projektu sagatavošanā un virzībā;

3.Nepieciešams LV interešu lobijs H2020 programmkomitejās un speciālajās programmās;

4.Jāpiedalās citās EK programmās, kas paver iespējas startēt konsorcijos.

 

Komisijas sēdē piedalījās pārstāvji no biedrības BIRTI Andrejs Ērglis padomes priekšsēdētājs , Gunta Rača valdes priekšsēdētāja un LU rektors Indriķis Muižnieks. Izglītība,  zinātne, tehnoloģiju attīstība un inovācijas – nākotnes panākumu atslēga.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv