Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Deputāti uzklausīja Izglītības un kultūras ministrija sagatavoto informāciju par Saeimas 2015.gada 17.decembra lēmuma „Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas” izpildi.

„Izglītības un zinātnes ministrija Kārļa Šadurska vadībā ir izveidojusi pārliecinošu risinājumu efektīva un ilgtspējīga skolu tīkla attīstībai, kurā viena no būtiskākajām sastāvdaļām ir pedagogu algu modeļa reforma. Skolotāju atalgojuma jaunā sistēma ne vien risina pedagogu atalgojuma jautājumu, bet arī ir vērsta uz skolotāju papildus motivāciju un profesijas prestiža celšanu ilgtermiņā. Tie ir būtiski priekšnoteikumi, lai kopsolī ar pašvaldībām veidotu ikvienam skolēnam pieejamu skolu tīklu, kas sekmēs gan izglītības kvalitāti, gan ilgtermiņā ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību,” pēc sēdes uzsvēra Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma.

Par aktualitātēm jautājumā par skolēnu pārvadājumiem deputātus informēja Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš. Viņš norādīja uz problēmu, ka pašvaldību organizēto skolēnu pārvadājumu maršruti un reisu izpildes laiki pārklājas ar reģionālo autobusu maršrutiem un kursēšanas grafiku, tādējādi radot liekas izmaksas valstij un pašvaldībām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv