Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2016.gada 5.oktobra komisijas sēdē Pārresoru kordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks prezentēja "NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā". Uzsverot, ka konkurētspēja ir cilvēks, vide un resursi. Svarīga ir tautas ataudze, iespēja nevienlīdzības mazināšanai, darba tirgus pieprasījumam atbilstoša izglītība, radošums, uzņēmējspēja, pietiekami ienākumi, cienīgs darbs, darba un ģimenes dzīves savienošana.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv