Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2016.gada 12.oktobrī  notika Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas kopsēde Par Latvijas kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības iespējām. Latvijas kūdras ražotāju asociācijas pārstāvji un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji izklāstīja problēmas nozarē. Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti nobalsoja par kūdras nozares attīstības stratēģijas izstrādi līdz 2017.gada 1.jūnijam un uzdeva līdz 2017.gada 2.janvārim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar nozari pārstāvošajām organizācijām, izstrādāt grozījumus likumā “Par zemes dzīlēm”, paredzot, ka zemes dzīļu izmantošanas licenci, ar mērķi veikt kūdras ieguvi izsniedz un valsts vai pašvaldības zemi kūdras ieguvei iznomāt vai nodod lietošanā uz termiņu līdz kūdras atradnes izstrādes beigām. Tā stiprinot valsts politiku vides aizsardzības jomā, nodrošinot kūdras iegulas izstrādi atradnē pilnā apjomā un rekultivācijas darbu veikšanu, kā arī investīcijām pievilcīgāku un ekonomiski pamatotāku kūdras ieguvi kā arī atvieglojumus nodokļu politikā kūdras sezonas strādniekiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv