Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2016.gada 19.oktobra komisijas sēdē Par Nodarbinātības padomes "rīcības plāna" koncepciju mūžizglītības veicināšanai un mazkvalificēto darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai piedalījās Izglītības un zinātnes ministrs K.Šudurskis, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, Vidzemes Augstskolas profesores Agita Līviņa un Sarmīte Rozentāle. Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās uzsvēra, ka svarīgi ir samazināt mazkvalificēto darbinieku skaitu un nodrošināt darbiniekus perspektīvajām tautsaimniecības nozarēm to varētu panākt ar pieaugušo izglītības politikas īstenošanas programmām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv