Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 Ilgtspējīgas attīstības komisija sagatavoja pārskatu par “Cilvēkkapitāla attīstība Latvijā” un deputāti vienbalsīgi nolemj pārskatu iesniegt Ministru kabinetam. Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors A. Ozols un Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs R. Arnītis deputātus iepazīstināja par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv