Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2017.gada 6.septembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti sanāca uz pirmo komisijas sēdi pēc starpsesiju pārtraukuma. Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L. Straujuma iepazīstināja deputātus ar 2017.gada rudens sesijas galvenajiem virzieniem: Latvijas iekšējā sasniedzamība un telpiskā mobilitāte, Valsts pētījuma programma 2014.-2017.gadam un 2019.-2021.gadam, Latgales attīstības programma, ekonomiskā ilgtspēja-makroekonomisko rādītāju izvērtējums un prognozes, NAP vidējā termiņa izvērtējums, administratīvā sloga mazināšana, koncepsija jaunas pedagogu sagatavošanas sistēmas izveide. Deputāti konceptuāli atbalstīja divu konferenču rīkošanu, kas notiks sadarbībā ar Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju, Augstākās izglītības padomi un Latvijas Pašvaldību savienību. Konferences mērķis ir apspriest jauno kompetenču pieejā balstīto vidējās vispārējās izglītības saturu un panākt vienotu izpratni starp iesaistītajām pusēm par optimālo vidējās izglītības organizācijas modeli, lai vispusīgi un pietiekami dziļi izglītotu jauniešus, sagatavotus tālākajai izglītībai, darbam, tostarp uzņēmējdarbībai, un dzīvei demokrātiskā sabiedrībā kā atbildīgiem Latvijas pilsoņiem.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv