Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2017.gada 20.septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa iepazīstināja deputātus ar IZM pētniecības programmas un to finansēšanu 2018.gadā. IZM pārstāve skaidroja, ka ministrija savos resursos jau atrada papildu finansējumu latviešu valodas un letonikas valsts pētījumu programmas sākšanai nākamajā gadā, līdz ar to rast vēl papildu līdzekļus IZM budžetā nevarēšot.Patlaban valdībā jau iesniegti grozījumi noteikumos par valsts pētījumu programmām, grozījumos papildu finansējumu neparedzot.

Zinātniskās padomes direktors Jānis Kloviņš iepazīstināja deputātus ar Valsts Pētījumu programmu tālākās attīstības iespējām uzsverot , ka iespējams ar līdzvērtīgu finansējumu pabeigt esošās VPP 2018.gadā, izveidot ilgtspējīgu FLPP finansēšanas modeli ar lielāku finansējuma apjomu,izveidot jaunu VPP realizēšanas kārtību veicinot uz konkrētu problēmu risināšanu orientētus pētījumus,piesaistīt papildus finansējumu VPP, LZP nodrošināt VPP projektu pieteikumu izvērtēšanu piesaistot starptautiskus ekspertus.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija šodien lēma aicināt Ministru kabinetu izpildīt Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes 2017.gada 10. maija lēmumu par valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv