Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 13.oktobrī Kandavas novada domes sēžu zālē notika Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sēde. Sēdē piedalījās Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti Laimdota Straujuma, Juris Šulcs, Andris Buiķis, Varis Krūmiņš. Tika pieaicināti pārstāvji no Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve, Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāve Aiga Grasmane, Dabas aizsardzības pārvaldes departamenta direktore Gita Strode, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs Māris Liopa, VARAM Vides konsultatīvās padomes pārstāve Lelde Eņģele, VARAM Dabas aizsardzības departamenta pārstāve Daiga Vilkaste, Latvijas valsts meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Andris Verners un citas pieaicinātās personas. Sēdē tika apspriesti jautājumi Ministru Kabineta noteikumu grozījumu projekti, prezentācija par Dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Sēdē piedalījās Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede,novada uzņēmēji, kuru zemes atrodas Abavas senlejas lieguma zonā- Mārcis Sniedziņš, Rodžers Jānis Grigulis, Andis Vicinskis un citi.  Pēc sēdes notika Abavas senlejas teritorijas apsekošana un Latvijas valsts mežu priežu cirsmu apsekošana.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv