Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Notika izbraukuma sēde(konference) Rīgas Tehniskās universitātes telpās. Konferences tēma: Izglītības nozīme ilgtspējīgas attīstības mērķos Latvijā. Konferences ievadrunas teica Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) rektors L.Ribickis, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja L.Straujuma, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A.Adamovičs un izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis.  Priekšlasījumus sniedza Pārresoru koordinācijas centra direktors P.Vilks – “Latvijas ieguldījums ANO ilgtspējīgu mērķu sasniegšanā”, RTU attīstības prorektors A.Zeps – “Ilgtspējīgas attīstības mērķi – nākotnes izglītības pamats”, ZINOO vadītājs P.Irbins – “Zinātkāres kultūras veicināšana sabiedrībā – ilgtspējīgas sabiedrības pamats”, LATVENERGO valdes priekšsēdētājs Ā.Žīgurs – “Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un ieguvumi industrijai”, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 10.klases skolēns H.Bērmanis – “Ilgtspējīga attīstība šodien un rīt”.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv