Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalsta īres namu attīstības virzienu. Lai Ilgtspējīgas attīstības komisija varētu atbalstīt Ekonomikas ministrijas izstrādāto programmu, komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma aicina Ekonomikas ministriju 2018.gada 2.maijā Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē komisijas deputātus papildus iepazīstināt ar mājokļu būvniecības izmaksām, tipveida projektu izstrādes iespējām, valsts atbalsta regulējuma tiesisko pamatojumu, programmas paplašināšanu: papildinot ar renovāciju un citu veidu būvniecību.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv