Drukāt

2018. gada 16. maijā “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” (Turpmāk - JS) galvenais redaktors, ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs prezentēja JS pētījumu “Pievienotās vērtības izcelsmes teritoriālā analīze un Latvijas ekonomiskā potenciāla kartējums”. Veicot šo pētījumu, JS četru gadu laikā izstrādājusi unikālu nosacītās pievienotās vērtības aprēķināšanas metodiku, ar kuras palīdzību no esošajiem Valsts ieņēmumu dienesta, Centrālās Statistikas pārvaldes, kā arī atsevišķu lielāko uzņēmumu datiem iespējams aprēķināt un attēlot kartē (līdz adreses līmenim) pievienotās vērtības apjomu uzņēmumu vietējās vienībās pēc to faktiskās atrašanās vietas. Pētījuma rezultāti, attēloti  detalizētā, tiešsaistē pieejamā kartē, atspoguļotu ekonomiskās aktivitātes punktus visā Latvijā, kā arī dotu iespēju savstarpēji salīdzināt to devumu tautsaimniecībā, tādējādi ļaujot pieņemt izsvērtākus lēmumus par turpmākajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

Komisijas sēdē deputāti atzinīgi novērtēja šādu pētījuma nepieciešamību un aicināja Ministru kabinetu un citas institūcijas tos izmantot kā analītisko palīglīdzekli valsts attīstības plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Izstrādājot Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam, izvērtēt šo un citu analītisko pētījumu lietderību.