Drukāt

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija aicina paātrināt Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018 - 2021. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā un aicina uzsākt padziļinātu nākamā plānošanas perioda programmas izstrādi, pievēršot īpašu uzmanību pierobežas teritorijām ar trešās puses valstīm un veicinot inovatīvu bioekonomikas resursu izmantošanu Latgales reģionā.  Komisijas deputāti balsoja par vēstules nosūtīšanu Ministru kabinetam aicinot paātrināt Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018 - 2021. gadam apstiprināšanu Ministru kabinetā. Deputāti aicināja izstrādāt jaunā ES finanšu perioda (2021.-2027.) Latgales attīstības plānu ieviešot inovatīvas idejas t.sk. bioekonomikas attīstību.