Drukāt

Latvijas Republikas Saeima 2016.gada 16.jūnija sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu”, uzdeva Ministru kabinetam, kā vienu no uzdevumiem Zemes politikas izstrādi.

2018. gada 30. maija Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji iepazīstināja ar Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti konceptuāli atbalstīja VARAM izstrādāto Zemes politiku 2030+.

Komisijas deputāti aicina VARAM pievērst pastiprinātu uzmanību sadarbībai ar Zemes politikas saistītām institūcijām (Zemes politikas konsultatīvo padomi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, nevalstiskām organizācijām, LOSP, vides organizācijām un Latvijas Privāto mežu īpašnieku asociāciju).

Komisija aicina Ministru kabinetu pēc Zemes politikas apstiprināšanas, uzsākt padziļinātu Zemes politikas ieviešanu.

Komisijas deputāti aicina nodrošināt:

1)normatīvā regulējuma izstrādi Zemes politikas ieviešanai;

2)Zemes politikas uzstādījuma saskaņošanu ar citām stratēģijām;

3)likumdošanas sakārtošanu rezerves zemes fonda izmantošanai.

Komisijas deputāti uzsvēra, ka svarīgi ir atrast balansu starp ilgtermiņa un īstermiņa uzstādījumiem. Zemes politikas ieviešanas mehānisms jāparedz nākamā Nacionālo attīstības plānā un Latvijas lauku attīstības plānā.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija lūdz Ministru kabinetu informēt komisiju par Zemes politikas 2030+ mehānisma izstrādi līdz 2018.gada 31.oktobrim.