Drukāt

Komisijas deputāti vienbalsīgi ar precizējumiem atbalstīja Ilgtspējīgas attīstības komisijas izstrādāto lēmuma projektu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”.

Izstrādātā dokumenta gaitā tika diskutēts par Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, deputāta E. Cilinska un Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Ivara Kalviņa priekšlikumiem.