Drukāt

Komisijas sēdē tika iekļauti divi jautājumi:

1.Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja komisijas izstrādāto lēmuma projekta “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi” virzību uz 21.jūnija Saeimas plenārsēdi.

2.Saeimas Analītiskais dienests iepazīstinās ar pētījumu: Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai. Pētījuma tēma “Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai” ir sašaurināta, pamatā koncentrējoties uz imigrācijas lomu darbaspēka nodrošinājumā Latvijā. Komisijas deputāti uzsvēra, ka minētā pētījumā par imigrācijas lomu darbaspēka nodrošinājumā Latvijā nav pieminēts esošo iedzīvotāju darbaspēka nodrošinājums Latvijā.