Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijai sanākot uz pirmo 2018.gada rudens sesijas komisijas sēdi pārrunāja darba plānu, kurā iekļāva dažādus jautājumi:    

  • Latvijas ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu un to sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam.
  • Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. - 2021. gadam.
  • Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu’’ izpildes rezultāti. Zemes politikas izveides progress.
  • Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai’’ izpildes rezultāti.
  • Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progress.
  • Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam izstrāde un izvirzāmie mērķi.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv