Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse iepazīstina deputātus ar klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, Parīzes nolīgums un atbalsts tā ieviešanai, Eiropas Savienības klimata pārmaiņu politika tai skaitā politikas ietvars līdz 2030.gadam un ilgtermiņa skatījums līdz 2050.gadam, kā arī Latvijas situācija un klimata pārmaiņu politika.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv