Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti uzklausot Ekonomikas ministrijas pārstāvjus secināja, ka Latvijas nacionālās enerģētikas un klimata plāna (NEKP) 2021.-2030.gadam projektā ir nepieciešamas būtiskas korekcijas. Deputāti konstatējuši, ka NEKP mērķi kas attiecas uz Atjaunojamo Energoresursu (AER) izmantošanas palielināšanu, nav sasniedzami, jo 10.janvārī Saeima pieņēma lēmumu par obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu. OIK atcelšana aktualizē jautājumus par Latvijas apstākļiem piemērotiem un konkurētspējīgiem AER risinājumiem.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis pēc sēdes atzīmēja, ka plānā ir nepieciešamas ļoti būtiskas korekcijas, sniedzot atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp par Eiropas Savienības uzņemtajām saistībām AER jomā. “Ekonomikas ministrijai ir jādod ceļa karte, kā sasniegt izvirzītos mērķus, cik tas maksās un kas par to maksās. Uz šo jautājumu ir jāskatās arī jaunā Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 kontekstā, lai sasniegtu ar klimata pārmaiņām saistītos mērķus. Tāpat, cik liela ietekme tam būs uz elektroenerģijas cenu, jo, piemēram, rūpniecībai tas ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka tās konkurētspēju pasaules mērogā. Tie ir tie pamatjautājumi, uz kuriem šāda veida plānošanas dokumentiem ir jādod skaidras atbildes.”

 Komisijas priekšsēdētājs atzīmēja, ka komisija noformulēs savus uzdevumus NEKP un tuvākajā nākotnē atkārtoti aicinās uz sēdi Ekonomikas ministrijas pārstāvjus, lai saņemtu izsmeļošas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem.

 NEKP paredz izmaksu efektīvā veidā un dabas resursus saudzējošā veidā nodrošināt pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un reģionā un pasaulē konkurētspējīgu ekonomiku, veidojot sabalansētu, efektīvu, uz tirgus principiem balstītu enerģētikas politiku, kas nodrošina Latvijas ekonomikas attīstību un sabiedrības labklājību.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv