Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Lai nākamajam plānošanas periodam Nacionālā attīstības plānu izstrādātu maksimāli kvalitatīvi, nozīmīgi ir izprast nozaru aktualitātes un stratēģijas. 18.janvārī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti apmeklēja “Latvijas Finiera” ražotni “Lignums” un iepazinās ar kokrūpniecības un meža nozares aktualitātēm, kā arī tikās ar kokrūpniecības un meža nozares speciālistiem. Lielākajā “Latvijas Finiera” ražotnē “Lignums” deputāti iepazinās ar ražošanas un kvalitātes kontroles procesiem, kā arī tika informēti par koncerna “Latvijas Finieris” darbību, attīstību un pieredzi valsts atbalsta jautājumos.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas pārstāvis Kristaps Klauss klātesošos informēja par meža nozares attīstību pēdējos gados, atzīmējot, ka eksports, kas šajā nozarē pārsniedz importu, turpina pieaugt un 2018.gadā ir sasniedzis 2500 miljonus eiro. Tāpat K.Klauss uzsvēra, ka nozare veido aptuveni piecus līdz sešus procentus no Latvijas iekšzemes kopprodukta un ir viens no Latvijas reģionu ekonomikas balstiem. K.Klauss izcēla pārdomāta valsts atbalsta nepieciešamību, kas neietekmētu godīgu konkurenci nozarē, kā arī nepieciešamību sakārtot atalgojuma jautājumu valsts sektorā.  

 Akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis atzīmēja, ka kopējās konkurētspējas veicināšanā, stimulējot tautsaimniecības procesu efektivitāti un veicot strukturālus pārkārtojumus, valstij ir būtiski efektivizēt valsts enerģētikas infrastruktūru, samazinot izmaksas. Viņš atzīmēja, ka rūpniecības sektors izmanto proporcionāli vismazāk energoapgādes infrastruktūru, līdz ar to izmaksas būtu jāsabalansē atbilstoši rūpniecības konkurētspējai reģionā.  

 Tāpat nozares speciālisti atzīmēja vairākas citas problēmas, kas kavē nozares attīstību un kuru novēršanā ir nepieciešams valsts atbalsts.

 Ilgtspējīgas attīstības komisija martā plāno vēlreiz sēdē tikties ar kokrūpniecības un meža nozares pārstāvjiem, lai pārrunātu būtiskāko Nacionālā attīstības plāna kontekstā, informēja V.Dombrovskis. 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv