Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) redzējumu par aktualitātēm un izaicinājumiem augstākās izglītības jomā. IZM pārstāvji kā būtiskākos atzīmēja izaicinājumus, kas saistīti ar nepieciešamību palielināt finansējumu un stiprināt mācībspēkus, tostarp mainot akadēmiskā personāla karjeras sistēmu un sniedzot atbalstu ārvalstu mācībspēku piesaistei. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra:

1. Galveno uzsvaru jāliek uz izglītības kvalitāti;

2.Vismaz viena Latvijas universitāte iekļūst 500 pasaules labāko universitāšu skaitā;

3. Ņemot vērā, ka ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks R. Aleksejenko norādīja uz nepieciešamību izveidot starptautiski konkurētspējīgu studiju programmu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, rast finansējumu programmas ieviešanai 5000.00 eiro uz studentu kā arī ir jāmēģinā piesaistīt 3000 studentu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

4. Trīs nedēļu laikā IZM komisijai jāprezentē augstākās izglītības plāns NAP 2021-2027 kontekstā.

2019.gada 30.janvārī tika nodibinātas divas apakškomisijas:

1.Ilgtspējīgas attīstības komisiijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisija;

2.Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisija.

 

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv