Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Komisijas deputāti uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta direktora Raivja Bremšmita prezentēto rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2021.gadam, Latgales SEZ aktualitātes un ministrijas priekšlikumus reģionālais politikai 2021.-2027.gadam.

Ar Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ aktualitātēm, regulējumu kontekstā ar NAP 2021-2027 un priekšlikumus par darbības uzlabošanu iepazīstināja Rēzeknes (SEZ) ekonomiskās zonas pārvalde pārvaldniece Sandra Ežmale un LPR Administrācijas vadītāja un Latgales SEZ pārvaldniece Iveta Maļina - Tabūne.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv