Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Priekšlikumi diskusijai “Valsts – Latvijas galvenais kapitālists” piedāvā uz zināšanām balstītus risinājumus publisko kapitālsabiedrību jomā. To galvenais mērķis ir uzlabot publisko kapitālsabiedrību pakalpojumu kvalitāti, kā arī piedāvāt tādas strukturālās reformas, kas atbalsta valsts ilgtspējīgu attīstību. Valsts kontrole ir sagatavojusi priekšlikumus diskusijai, lai piedāvātu inovatīvus risinājumus, apkopojot jau veikto revīziju ziņojumos konstatēto, kā arī aicinātu sabiedrību uz atvērtu un saturisku diskusiju, gūstot pēc iespējas lielāku atdevi un pienesumu. Priekšlikumi diskusijai “Valsts – Latvijas galvenais kapitālists” piedāvā uz zināšanām balstītus risinājumus publisko kapitālsabiedrību jomā. To galvenais mērķis ir uzlabot publisko kapitālsabiedrību pakalpojumu kvalitāti, kā arī piedāvāt tādas strukturālās reformas, kas atbalsta valsts ilgtspējīgu attīstību. Valsts kontrole informē Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisiju par svarīgākajām atziņām ziņojumā.

 

Uzsākot ziemas sesiju Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti tika informēti, kas ir Latvijas ekonomikas virzītāji un modelis ES kontekstā, datu analīzes indikācijas un secinājumi. Pārresoru kordinācijas centra pārstāvis Edvīns Karnītis pastāstīja, kādus indikatorus var izmantot ekonomikas attīstības modelēšanai.

Pielikumi
Download this file (Virzītāji.pdf)Virzītāji.pdf

2016.gada 7. decembra komisijas sēdē uzklausīja VARAM pārstāvjus par ES fondu finansējums uzņēmējdarbības atbalstu infrastruktūrai. Tās mērķis – radīt apstākļus, lai komersantiem: nav jāiegulda  apkalpojošā infrastruktūrā (telpas, pieslēgumi, ceļi u.tml.) un paliktu vairāk laika resursa biznesa idejai (iekārtās, personālā, mārketingā u.tml.). Deputāti nolēma sagatavot atbalsta vēstuli  par ES fondu finansējums uzņēmējdarbības atbalstam programmai, kuru nolēma nosūtīt Ministru prezidentam .

 

 

2016.gada 9.jūnija Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu'' virzīšanu uz Saeimas sēdi. 2016.gada 15.jūnijā Saeima uzdeva Ministru kabinetam izstrādāt un iepazīstināt līdz š.g. 15.decembrim ar šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu. Atbildīgā institūcija par lēmuma īstenošanas gaitu ir Zemkopības ministrijas. Iepazīstināt deputātus jau ar izdarītiem darbiem un vēl veicamiem darbiem bija ieradušies  Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringonds Arnītis un Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols. Savus viedokļus par īstenošanas gaitu izteica VARAM, Vides konsultatīvās padomes pārstāvji.


 

2016.gada 16.novembra sēdē savu skatījumu par demogrāfijas, dzimstības, migrācijas problēmām un risinājumiem izteica demogrāfisko lietu centrs (DLC) pārstāve Ieva Kārkliņa, zinātniski-pētnieciskais projekta „Latvijas emigrantu kopienas” vadītāja I. Mieriņa un Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājas biedrs J. Dombrava.  Iezīmējot pozitīvas, gan negatīvas domogrāfiskās tendences valstī. Ap 14% Latvijas valstspiederīgo dzīvo ārpus Latvijas. Kopš 2000.gada vien no Latvijas izbraukuši un nav atgriezušies ap 260 000 iedzīvotāju (Hazans, 2015). Emigrācijas intensitāte ir mazinājusies, diasporas apjoms turpina augt. Šobrīd diasporā vērojams liels pesimisms attiecībā uz situāciju Latvijā. Jaunā diaspora ļoti kritiski vērtē Latvijas ekonomisko situāciju: 73% vērtē to kā sliktu vai ļoti sliktu un tikai 20% uzskata, ka tā uzlabojas un 41% - pasliktinās. Daudz pozitīvāks ir vecās diasporas priekšstats (46% slikts, 43% uzlabojas, 24% pasliktinās) Latvijas uzdevums ir ar darbiem rādīt, ka valstī notiek virzība deklarēto (uzstādīto) attīstības mērķu sasniegšanai. Jārada skaidra pārliecība par valsts pozitīvu virzību un stabilu attīstību. Viens no galvenajiem ir informācijas nodrošinājums kā uzsvēra I. Mieriņa12% diasporas pārstāvju - 44% no tiem, kuri ir meklējuši informāciju par atgriešanos - nav varējuši to atrast,visbiežāk (56%) – par darba iespējām, bet arī sociālo aizsardzību un garantijām (kā emigrācija atsauksies uz pabalstiem un pensiju), nodokļiem, mājokļa jautājumiem, izglītību (galvenokārt bērnu iekļaušanos skolā).Latvijas profesionāļi ārzemēs ne vienmēr zina un ir informēti par grantiem, izglītības un stažēšanās, darba un investīciju iespējām Latvijā. Jāveido saikne ar palikušajiem, jāinformē par iespējām!
 
 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv