Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks komisijas deputātus iepazīstināja ar Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam īstenošanas gaita un resursu izlietojums.

16.martā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izbraukuma sēde notika Zemkopības ministrijā par DABAS RESURSU EFEKTĪVAS UN ILGTSPĒJĪGAS IZMANTOŠANAS IESPĒJA.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Klimata pārmaiņu politiskais ietvars – ierobežojumi un iespējas.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Zemes kā galvenā dabas resursa potenciāls un tā efektīvas izmantošanas iespējas Latvijā.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas un Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas izpilddirektors Kristaps Klauss iepazīstināja deputātus ar savu redzējumu par tēmu Kokrūpniecība kā Latvijas ekonomikas balsts.

 

 

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis iepazīstināja deputātus ar priekšlikumiem pašvaldību īpašumā/valdījumā esošo resursu apsaimniekošanas efektivitātes uzlabošanai.

Komisija nolēma deleģēt pārstāvi darbam Ministru prezidenta vadītā Nacionālā attīstības padomē - Laimdotu Straujumu.

Notika komisijas sekretāra pārvēlēšanas par komisijas sekretāju ievēlēja Arti Rasmani.

Komisijas sēdē tika apspriesta Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas konkurētspējas platforma, kur Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere iepazīstināja komisijas deputātes ar savu redzējumu.

 

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas amatpersonu vēlēšanas.

Par Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāju trešdien, 24.februārī, ievēlēja deputāti Laimdotu Straujumu.

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv