Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2015.gada 21.oktobrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas tēma "Priekšlikumi ceļā uz kvalitatīvu izglītību. Skolu tīkls un pieejamība". Turpinot darbu pie Ilgtspējīgas attīstības komisijas starpziņojuma “Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai” izstrādes un priekšlikumu, tostarp par cilvēkresursu efektīvu izmantošanu, sagatavošanas, paredzētas diskusijas ar iesaistītajiem ekspertiem par iespējamajiem risinājumiem, kā nodrošināt kvalitatīvas zināšanas un prasmes bērnam.

Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gadu plānošanas periodā Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu, kas paredz atbalstu kompetences centriem, biznesa inkubatoriem un klasteru programmai, ieviešanas progresu.
Ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gadu plānošanas periodā Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu, kas paredz atbalstu praktiskās ievirzes pētījumu programmai un pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmai, ieviešanas progresu.
Ziņo: Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar cilvēku skaita samazināšanosPašvaldību loma un iespējas.
Diskusija ar pašvaldību vadītājiem: 
Andrejs Ceļapīters - Madonas novada domes priekšsēdētājs, Dagnis Straubergs - Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs,Uldis Kristapsons - Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs, Astrīda Harja - Apes novada domes priekšsēdētāja, Aivars Lācarus - Talsu novada domes priekšsēdētājs.

2015.gada 30.septembrī Valsts SIA ''Autotransporta direkcijas'' valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš iepazīstinās deputātus " Nepieciešamība un iespējas integrēt visus pasažieru pārvadājumu veidus vienotā transporta sistēmā, t.sk. sabiedrisko transportu (reģionālās nozīmes un republikas pilsētu), transportu pēc pieprasījuma un skolēnu pārvadājumus''.

Ilgtspējīgas attīstības komisija kopā ar Eiropas lietu komisiju rīko kopsēdi  Par Eiropas Savienības fondu ieviešanas progress - 2007. -2013. un  2014. – 2020. gadu plānošanas perioda aktualitātes.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv