Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums.

Attīstības plānošanas procesa aktualitātes.

No 2015.gada 30.maija - 05.jūnijam notiek Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis devās komandējumā uz Kanādu(Toronto) no 2015.gada 27.februāra līdz 05.martam.

Piedalījās starptautiskā konferencē – izstādē Toronto par minerālu ieguves iespējām.


Rīgas plānošanas reģiona un Pierīgas ekonomiskais profils.

 

RPR AP priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un RPR administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš prezentēja Rīgas plānošanas reģiona ekonomisko profilu.

Zemes dzīļu resursu izmantošanas izaicinājumi

Komisijas darba gaitā tika apspriesti šādas tēmas:

  • Kādas iespējas valsts ilgtspējīgai attīstībai var sniegt izmaiņas tiesību aktos, izmaiņas valsts pārvaldes “biznesa procesos” un ieguldījumi informācijas popularizēšanā par Latvijas zemes dzīlēm?
  • Latvijas ģeoloģiskās izpētes attīstības posmi
  • Zemes dzīļu resursu izmantošanas risinājumi
  • Latvijas ģeoloģija un kalnrūpniecība

Kādi ir kalnrūpniecības pamatprincipi:

  • —Dabas resursi (minerāli) nodrošina nāciju ekonomisko neatkarību un pastāvību, tas ir visas sabiedrības labums
  • —Daži resursi (minerāli) ir pieejami ierobežotā apjomā un reti sastopami, tie nav izvietoti vienmērīgi, tie koncentrējas tikai dažās teritorijās, tie “neatzīst” administratīvās vai īpašumu robežas
  • —Valstis ir ieinteresētas savu resursu izpētē un minerālu ieguvē, jo tas kalpo par ekonomikas dzinējspēku.
  • —Ikvienam un visiem ir tiesības iegūt resursus likumā noteiktā kārtībā
  • —Ikvienam pienākas taisnīga samaksa par labumu izmantošanu.

 

 

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv