Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis devās komandējumā uz Tallinu(Igaunija) no 2015.gada 25.maija līdz 26.maijam.

Tallinā, 26.maijā notika Igaunijas Parlamenta, Tallinas Universitātes, Igaunijas pašvaldību asociāciju un lielāko pašvaldību organizēta starptautiska konference (programma pielikumā), kuras galvenais mērķis bija atskats Igaunijas pašvaldību attīstības pagātnē, veikt rezumējumu un, pamatojot pašvaldību teritoriālās reformas nepieciešamību, ieskicēt gaidāmās viņu reformas teorētiskos un praktiskos izaicinājumus. Biju aicināts dalīties ar Latvijas pieredzi pašvaldību attīstības (veiktās reformas un rezultāti) jautājumos un diskutēt par izaicinājumiem, kādi ir mūsu dienaskārtībā (prezentācija pielikumā). Konferencē ar līdzīgu uzstādījumu piedalījās arī Somijas pārstāvji, kuri dalībniekus informēja par gaidāmo pašvaldību reformu Somijā.

Igaunijas jaunais (vēlēšanas bija martā) parlaments un valdība ir cieši apņēmušies veikt pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, par kuras nepieciešamību tika diskutēts visus šos gadus, bet kuru tā arī nav izdevies veikt. Lai to īstenotu, jaunajā valdībā īpaši izveidota patstāvīga Reģionālās attīstības ministrija (agrāk bija Iekšlietu ministrijas sastāvā), par šo Valdības deklarācijā un Rīcības plānā ierakstītā uzdevuma izpildi īpašu pārraudzību uzņēmies Ministru prezidents.

Igaunijā šobrīd ir 213 vietējās pašvaldības, no kurām lielai daļai iedzīvotāju skaits nepārsniedz pat 1000 iedzīvotāju, kas rezultātā nenodrošina ne funkcijām atbilstošu budžetu, ne arī spēju kvalitatīvi pildīt funkcijas. Valdības plāns ir izveidot līdz 50 pašvaldību, kuras spētu novērst identificētos trūkumus

Konferences diskusiju daļā daudz tika runāts arī par pašvaldību spēju un iespējām piesaistīt investīcijas, kurās varējām salīdzināt pieredzi Igaunijā, Latvijā un Somijā.

Investīciju piesaiste Latvijā - iespējas un izaicinājumi.

Ilgtspējīga mājokļu politika.

 

Komisijas sēdē galvenās tēmas tika prezentētas.

Nozares loma tautsaimniecībā.

Mājokļu īpatnības.

Tirgus struktūra un novecošanās.

Demogrāfiskie izaicinājumi.

Nozares problēmas.

Kopsavilkums.

„Meža nozares attīstības iespējas un vieta Latvijas tautsaimniecībā”.

 

Meža nozare joprojām būs viens no Latvijas taustaimniecības stūrakmeņiem.

Kopš neatkarības atgūšanas Latvija ir piedzīvojusi straujas izmaiņas. Pirmie soļi tiek sperti “dabiski”:

dabas resursu izmantošana, rūpniecības uzsākšana un eksports, ārvalstu investīciju ienākšana un pasaules labās prakses pārņemšana.

Turpmāk viss paliek sarežģītāk un smaga darba rezultāti mazāk jūtami:

katrs zemes ha dod optimālu atdevi; katram ekonomiski aktīvam iedzīvotājam ir vieta mūsdienu Latvijas “darba tirgū”; komercdarbības konkurētspējas nezaudēšana pie algu izlīdzināšanās ar vidējo ES; investīciju piesaiste sfērās, kas attīsta kopējo tautsaimniecību , valsts funkciju atbilstība (apjoms un kvalitāte) sabiedrības gaidām un maksātspējai (nodokļu iekasējamība).

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Eiropas lietu komisijas kopsēde.

 

1. Latvijas Stabilitātes programma 2014 - 2017.
Ziņo: Finanšu ministrijas pārstāvji.
2. Progresa ziņojums par Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu.
Ziņo: Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv