Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes ceļa karte.

Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums.

Attīstības plānošanas procesa aktualitātes.

No 2015.gada 30.maija - 05.jūnijam notiek Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis devās komandējumā uz Kanādu(Toronto) no 2015.gada 27.februāra līdz 05.martam.

Piedalījās starptautiskā konferencē – izstādē Toronto par minerālu ieguves iespējām.


Rīgas plānošanas reģiona un Pierīgas ekonomiskais profils.

 

RPR AP priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un RPR administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš prezentēja Rīgas plānošanas reģiona ekonomisko profilu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv