Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

1."Kāpēc Latvijas sabiedrība ar ironiju uztver jēdzienu "ilgtspējīga attīstība".

2.Nacionālā attīstības plāna 2014 – 2020. gadam uzdevumi izpildes nodrošināšanai.