Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Latvijas ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, tā sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam.