Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Latgales reģiona izaugsmi:
1. Latgaliešu valodas attīstība, jaunais mācību saturs un Latgale.
2. Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. - 2021. gadam.