Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja biedra un sekretāra ievēlēšana.

    Pārskats par 12. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas izdarīto un priekšlikumi 13. Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbam.

Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progress.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidošanai un ar izglītojamo telpisko mobilitāti saistīto problēmu risināšanai’’ izpildes rezultāti.