Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

1. Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmuma ‘’Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu’’ izpildes rezultāti. 
2.Zemes politikas izveides progress.

Par Latgales reģiona izaugsmi:
1. Latgaliešu valodas attīstība, jaunais mācību saturs un Latgale.
2. Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018. - 2021. gadam.

Latvijas ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu, tā sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021. - 2027. gadam.

Latvijas Universitātes forums "Latvijas Formula 2020-2050".