Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Par Ilgtspējīgas attīstības komisijas 2018. gada rudens sesijā izskatāmajiem jautājumiem.

 1. “Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi ” lēmuma pieņemšana.

 2.Saeimas Analītiskais dienesta pētījums: Par darbaspēka nodrošinājumu tautsaimniecībai.

Latvijas Inovāciju atbalsta fonda izveides progress.

    Zemes politikas pamatnostādnes.