Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A
      1.Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2018.–2021.gadam programmas virzība

 2.Latvijas Inovāciju atbalsta fonda izveides progress

Pievienotās vērtības izcelsmes teritoriālā analīze un Latvijas ekonomiskā potenciāla kartējums.

Sasniegtie rezultāti ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšanā.

Atbalsts īres namu būvniecībai reģionos.