Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Eiropas Savienības attīstības scenāriji un finansējums 2021-2027: Latvijas nostāja.

Par Valsts izglītības satura centra  īstenoto  projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”: jaunā mācību satura un pieejas  apspriešana.

Latvijas Inovāciju ekosistēma - izaugsmes plāns.

Par dabas resursu efektīvu izmantošanu un 2017.gada 13. oktobra izbraukuma sēdē apskatīto problēmu risinājumi.