Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pievienotās vērtības izcelsmes teritoriālā analīze un Latvijas ekonomiskā potenciāla kartējums.

Sasniegtie rezultāti ekonomikas nozaru produktivitātes paaugstināšanā.

Atbalsts īres namu būvniecībai reģionos.

Mājokļa pieejamības problēmu risinājums.