Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ekonomiskā ilgtspējā - makroekonomisko rādītāju izvērtējums un prognozes.

Izbraukuma sēde Kandavas pilsētas domē. Abavas senlejas apsekošana. Latvijas valsts mežu apsekošana.

Latgales attīstības programma (ekonomiskā sadaļa).

Praktiskā konference “Vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”