Drukāt

“Mūžizglītība - tilts no formālās izglītības uz indivīda, tautsaimniecības un valsts mērķu īstenošanu”.