Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Bauskas novada doma iesniedza Ilgtspējīgas attīstības komisijai vēstuli ar lūgumu paātrināt apvedceļa izbūvi Bauskā. Komisijas sēdē piedalījās Satiksmes ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Bauskas novada dome bija sagatavojusi prezentāciju - Trans-Eiropas transporta tīkla  - iespējas vai draudi reģionālajai attīstībai Zemgalē. Uzsverot ka, pēc Latvijas valsts ceļu 2013.-2015.gadā veiktajiem satiksmes intensitātes datiem, A7 autoceļš ir valstī ar vislielāko kravas transporta intensitāti visā tās garumā, kas pilsētas iedzīvotājiem rada īpaši nelabvēlīgus dzīves apstākļus un diskomfortu ne tikai tranzītielas tiešā tuvumā, bet arī pilsētā kopumā. Bauskas pilsētas plānojumu nosaka piecas robežšķirtnes: Mēmele, Mūsa un Lielupe, autoceļi E67 un P103, bez alternatīvām novirzīt transporta plūsmu.  Starptautiskā  transporta maģistrāle E67 un reģionālā autoceļa P103 Bauska - Dobele krustojumā Bauskas pilsētas centrā saduras plūsmas no 10 000 līdz 17 000 automašīnu diennaktī (tai skaitā 50% kravas transports un smagā lauksaimniecības tehnika).  Satiksmes intensitāte arī šajā posmā  trīskārši pārsniedz atbilstīgo smagā transporta optimālo skaitu.  Bauskas novada pašvaldība aicina “Rail Baltica” īstenošanu plānot integrēti ar  “via Baltica” Bauskas apvedceļa posmu.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv