Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Seminārs"Klimata pārmaiņu un ar tām saistīto obligāto pasākumu ietekme uz Latviju".

Konference “Jaunais vidējās izglītības modelis – tilts uz mūžizglītību un ilgtspēju?”

Ilgtspējīga Latvijas autoparka nodokļu politika