Augsta līmeņa ekspertu konference “Latvijas ilgtspēja: vide, cilvēks, ekonomika. Kurp ejam?”

Konferences mērķis ir padziļināti izvērtēt pašreizējo ilgtspējas problemātiku Latvijā, kā arī novērtēt globālās ilgtspējas politikas tendenču un klimata izmaiņu ietekmi uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku Latvijā. Ekspertiem tiks lūgts analizēt un piedāvāt Latvijas ilgtspējas politikas iniciatīvas ar vislielāko pozitīvo ietekmi uz vides saglabāšanu, cilvēku labklājību un ekonomikas izaugsmi.

https://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/32662-konference-saeima-verte-latvijas-ilgtspejas-izaicinajumus