Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) komisijas deputātus iepazīstināja ar savām rekomendācijām Latvijas augstskolu pārvaldības uzlabošanai. FICIL pēdējos gados ir norādījusi uz acīmredzamiem trūkumiem Latvijas augstākās izglītības sistēmā, proti, uz izglītības infrastruktūras neatbilstību pieprasījumam, talantu emigrēšanu, resursu sadrumstalotību, kā arī uz pozitīvu pārmaiņu trūkumu studiju programmu kvalitātē un pētniecībā. Pašreizējā Augstskolu likuma vietā līdz 2020. gadam pieņemt jaunu likumu, kas paredzētu augstākās izglītības sistēmu padarīt starptautiski pievilcīgu, mazāk regulētu un vairāk vērstu uz kvalitāti un studentu interesēm. Pārejas periodā, sākot no 2018. gada 1. jūnija, ieviest Tartu Universitātes likumā (University of Tartu Act) paredzēto pārvaldības modeli 3 augstākās izglītības iestādēs.

Latvijas Universitātes iepazīstināja ar savu skatījumu pārvaldības reformai: augstskolu pārvaldības izaicinājumi, kvalitatīvi atšķirīgs piedāvājums un iespējamais risinājums, lai uzlabotu augstskolu pārvaldību.

Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma saka paldies FICIL iniciatīvai par augstskolu pārvaldības modeļa izmaiņas un ierosina 2018. gada maijā kopā ar Izglītības, zinātnes un kultūras komisiju rīkot kopsēdi, lai turpinātu sekot augstskolu pārvaldības modeļa izmaiņām.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv