Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P. Vilks iepazīstina deputātus ar NAP 2021-2027 vietu un lomu valsts attīstības plānošanā, plānošanas hierarhiju un dokumenta plānoto struktūru, izstrādes laika skalu, kas paredz NAP 2021 - 2027 pieņemt Saeimā līdz 2019. gada beigām. Ar NAP2021-2027 1. redakciju būs iespējams iepazīties ar 23. septembri.

V. Dombrovskis uzsvēra, ka pirmo reizi vēsturē Ilgtspējīgas attīstības komisijai ir iespēja pilnvērtīgi piedalīties NAP izskatīšanā un komisijas deputātiem izsaka priekšlikumu turpmākajās sēdēs līdz NAP2021-2027 pieņemšanai detalizēti izskatīt NAP2027 izvirzītās prioritātes un rīcības virzienus. Tāpat V. Dombrovskis izsaka priekšlikumu nākamajā sēdē veltīt uzmanību tam, par kādām NAP niansēm lemj Saeima un par kādām lemj Ministru kabinets. Vērš uzmanību uz to, ka pēc tam, kad NAP tiks iesniegts izskatīšanai Saeimā, deputāti nevarēs veikt grozījumus vai iesniegt atsevišķus priekšlikumus.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv