Ilgtspējīgas attīstības komisija

Laipni lūdzam Ilgtspējīgas attīstības komisijas mājas lapā!

Komisijas vīzija: valstī izveidots stratēģiskās plānošanas, vadīšanas un izpildes uzraudzības mehānisms, kuru koordinē Latvijas Republikas Saeima.

A A

2016.gada 5.oktobra komisijas sēdē Pārresoru kordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks prezentēja "NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā". Uzsverot, ka konkurētspēja ir cilvēks, vide un resursi. Svarīga ir tautas ataudze, iespēja nevienlīdzības mazināšanai, darba tirgus pieprasījumam atbilstoša izglītība, radošums, uzņēmējspēja, pietiekami ienākumi, cienīgs darbs, darba un ģimenes dzīves savienošana.

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē uzklausīja Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāri Karinu Pētersoni, kura iepazīstināja deputātus ar Saeimas analītiskā dienesta izveidošanas virzību. Atbildēja uz deputātu jautājumiem, ka ar nākamo gadu parlamentā plānots izveidot jaunu struktūrvienību, kas nodarbosies ar analīzi un pētniecību. Uz šo struktūrvienību tiks pārceltas trīs Saeimas Eiropas lietu komisijas konsultantu štata vietas, kuras parlamentā tika izveidotas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē parlamentārās dimensijas nodrošināšanai.

Komisijas sēdē savu viedokli par Saeimas analītiskā dienesta izveidi izteica LU SZF asociētais profesors, domnīcas "Certus" pētniecības direktors Daunis Auers un izpilddirektore PASOS (Policy Association for an Open Society) Vita Anda Tērauda.

Par Latvijas darba tirgus un nākotnes izaicinājumiem Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē savu viedokli izsaka Latvijas darba devēju asociācijas pārstāvji Anita Līce un Pēteris Leiškalns  uzsverot  demogrāfisko situāciju valstī , darbaspēka nodokļi -  konkurētspēja Baltijas tirgū un kvalificēta darbaspēka pieejamība.

Ārvaldu investoru padomi komisijas sēdē pārstāvēja Kaspars Kauliņš uzsverot , atbalstu skolu tīklu reorganizācijai, kā arī ārvalstu kvalitatīvu studentu piesaisti augstskolām. Ka tās būtu viņu pirmās darba vietas Latvijā, līdz ar to viņi tiktu iesaistītu darba tirgū kā augsti kvalificēti speciālisti.

 

·        

2016.gada 14.septembra sēdē piedalījās Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un prezentēja DARBA TIRGUS PĀRKĀRTOJUMI STRAUJĀKAI EKONOMIKAS IZAUGSMEI. Uzsverot Latvijas ekonomikas konkurētspēja - produktivitātes pieaugums – balstīts uz  tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām.

7. septembrī Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāti pēc starpsesiju pārtraukuma atsāks regulārās sēdes.  Pirmajā rudens sesijas sēdē deputāti izskatīs jautājumus un priekšlikumus rudens sesijas darba kārtībai .

 Komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma iepazīstina deputātus ar darba plānu nosaucot rudens sesijas galvenos virzienus: Latvijas darba tirgus un nākotnes izaicinājumi, valsts nodarbinātības veicināšanas politika, darba tirgus reģionālajām atšķirībām un darbaspēka iekšējo mobilitāti, strukturālais bezdarbs un tālākizglītība, pārkvalifikācija kā arī imigrācija, emigrācija un reemigrācija.

 Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde trešdien, 7. septembrī, sāksies plkst. 12.00 un notiks  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēžu zālē Jēkaba ielā 10/12, 409.telpa.

Saeimas informatīvais tālrunis:

67087321

Saziņas e-pasts - ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv