Komisijas deputāti nosūtītu vēstuli Ministru prezidentam, ka NAP2027 jāizvērtē katru gadu pirms ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas un par to ziņot Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē pirms ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas.

Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju piedāvāt risinājumu, veicināt pētniecības un attīstības informācijas norādīšanu, atspoguļošanu uzņēmumu pārskatos, lai statistika būtu objektīva;

Lai samazinātu birokrātisko slogu, uzdot ministrijām pārskatīt pārklāšanās funkcijas datu pieprasīšanā uzņēmumiem un rast risinājumu datu savietošanai (piemēram: Statistikas pārvalde pieprasa datus no Valsts ieņēmuma dienesta nevis atkārtoti no uzņēmumiem).