Ilgtspējīgas attīstības komisija nolēma aicināt:

•           Klimata un enerģijas ministriju līdz šā gada 1. septembrim sagatavot skaidru plānu zaļās enerģijas ražošanai, balansēšanai un ekosistēmas izveidei Latvijā un ziņot 2023.gada 13. septembra Komisijas sēdē;

•           Klimata un enerģijas ministrijai sagatavot ziņojumu par rezultātiem pēc rezervācijas jaudu precizēšanas (prognozēto jaudu apjomu, nodošanu ekspluatācijā paredzētos termiņus, Latvijas zaļās enerģijas ražotāju dalībnieku raksturojumus), stājoties spēkā maksājumam par katru rezervēto megavatu no 01.04.2023 un iesūtīt Komisijai tiklīdz ziņojums sagatavots, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 6.jūnijam;

•           Finanšu ministrijai sagatavot ziņojumu par 123,79 miljonu EUR RePower EU projektu līdzekļu sadalījumu un iesūtīt Komisijai līdz 2023.gada 21.jūnijam, kā arī iespējamā finansējuma papildus aizņēmuma izmantošanas alternatīvās iespējas Latvijas energoneatkarības un enerģijas izmaksu konkurētspējas paaugstināšanai.