KOMISIJAS LĒMUMS

Komisijas deputāti, izvērtējot notiekošās aktualitātes un notikumus, saistībā ar izglītības reformas ieviešanu uzdod:

Izglītības un zinātnes ministrijai;

·         iepazīstināt deputātus, kad būs pabeigts skolu tīkla reorganizācijas plāns, kad būs skaidri nosacījumi skolu esamībai konkrētajā vietā (piemēram, cik kilometri vai cik ceļā paredzamais laiks no dzīvesvietas līdz skolai, minimālais skolēnu skaits klasē, pa vecuma grupām skolēnu skaits klasē u.t.t.)

·         informēt, vai līdz 2023. gada 1. septembrim visas klašu grupas skolā tiks nodrošinātas ar iztrūkstošo mācību materiālu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

sniegt savu redzējumu par skolas tīkla reformas ietekmi uz reģionu attīstību, vajadzības gadījumā rosināt, nepieciešamās izmaiņas likumdošanā un informēt Ilgtspējīgas attīstības komisiju.